Chiang Mai, Thailand (1992)

Baan Nam Khem, Phang-nga, Thailand (2008)

Phuket, Thailand (2006)

Thimphu, Bhutan (2008)

Min Buri, Thailand (2006)

Chiang Mai, Thailand (2002)